Terms & Conditions


RESERVATIONS


 • A reservation you can do it by yourself in our agenda page.
 • For the reservation we ask your full name, address and telephone number.
 • Prices include breakfast and VAT 9%, tourist tax 10% (2023) and 12.5% (2024)not included.


PAYMENT

 • Staying 2 nights: 50% deposit in advance and the remaining amount in cash upon the first day of your stay.
 • Staying more than 2 nights: 40% deposit in advance and the remaining amount in cash upon the first day of your stay.

CANCELLATION POLICY

 • Any cancellation € 15 administration costs.
 • Free cancellations up to 7 days prior to arrival.
 • Cancellations 7 days prior to arrival 50% / 40% deposit.

MINIMAL STAY

 • A minimal stay of two nights is required.
 • A last minute booking for a one night stay is possible. € 15 extra


CHECK-IN AND CHECK-OUT

 • Check-in: from 14:00  till 23.00 .
 • In most cases you can drop off your luggage before the normal check in time. Please contact us before to see if we can fit this into our program of that day.
 • Check-out: 12:00 am. 

     ACCESIBILITY

 • The rooms are in our souterrain. We have no special facilities for physically challenged people.

HOUSE RULES

 • No smoking and no use of hard and/or soft drugs in our house.
 • Please be quiet after 10 pm.
 • You get your own house keys so you can come and go as you like.
 • By Dutch law we are required to register all our guests, by name, profession, nationality and passport number.
 • You will be held liable for any damage or lost items.
 • We do our best to make your stay as comfortable as possible. Please realize that you are a guest in our house.
 • Pets are not allowed.


RESERVERINGEN


 • U kunt zelf reserveren via onze agenda.
 • Voor een reservaring vragen wij naam.adres en telefoon nummer.
 • Prijzen zijn inclusief ontbijt en btw 9% en exclusief touristenbelasting (2023 10%, 2024 12,5%).


BETALING 
 • Bij verblijf van 2 nachten: 50% aanbetaling op onze bankrekening en het resterende bedrag bij aankomst contant. 
 • Bij verblijf van meer nachten: 40% aanbetaling op onze bankrekening en het resterende bedrag bij aankomst contant.

AFZEGGEN

 • €15 administratiekosten voor een afzegging.
 • Gratis anulering tot 7 dagen voor aankomst.
 • Binnen 7 dagen voor aankomst 50% / 40% van de kosten.

MINIMAAL VERBLIJF

 • Minimaal verblijf van twee nachten.
 • Voor reserveringen op het laatste moment is een nacht boeken mogelijk voor € 15 extra

IN- EN UITCHECKEN

 • Inchecken: vanaf 14:00 uur tot 23:00 uur.
 • In overleg is het mogelijk om bagage al eerder achter te laten.
 • Uitchecken: 12:00 uur.

TOEGANKELIJKHEID 

 • De appartementen bevinden zich in het souterrain. Wij hebben geen speciale voorzieningen voor mensen met een fysieke beperking.

HUISREGELS

 • Niet roken en geen hard - soft drugs. 
 • Graag stil na 22 uur.
 • U krijgt uw eigen huis en voordeursleutels en kunt gaan en komen wanneer u wilt.
 • Volgens Nederlands recht zijn we verplicht van al onze gasten de naam, beroep, nationaliteit en paspoortnummer te registreren.
 • U bent aansprakelijk voor eventueel schade en zoekgeraakte voorwerpen..
 • Wij doen ons uiterste best om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken in ons huis.
 • Geen huisdieren toegestaan.
 

InnAmsterdam4U, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.innamsterdam4u.nl InnAmsterdam4U 0031626166190

Wouter van Ginkel is de Functionaris Gegevensbescherming van InnAmsterdam4U Hij is te bereiken via innamsterdam4u@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

InnAmsterdam4U verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer 

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Via onze website en/of dienst verzamelen wij geen gevoelige persoonlijke gegevens.

InnAmsterdam4U verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- InnAmsterdam4U verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

InnAmsterdam4U bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens:


(Categorie) persoonsgegevens  > 

(voor en) achternaam                 >5 jaar om terugkerende gasten te herkennen    Adres                                          > 5 jaar om terugkerende gasten te herkennen Telefoonnummers                       > 5 jaar om terugkerende gasten te herkennenEmailadres                                  > 5 jaar om terugkerende gasten te herkennen

Delen van persoonsgegevens met derden

InnAmsterdam4U verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

InnAmsterdam4U gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door InnAmsterdam4U en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar innamsterdam4u@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

InnAmsterdam4U wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

InnAmsterdam4U neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via innamsterdam4u@gmail.com